Husfellesskap


Et husfellesskap er en gruppe mennesker som samles hjemme hos hverandre med jevne mellomrom. Noen kaller slike fellesskap for smågrupperbibelgrupperbønnegrupper eller noe annet. Poenget er å være sammen i ei mindre gruppe.

 

Opplegget i gruppene kan variere; noen følger et studieopplegg, mens andre leser og snakker om søndagens bibeltekst.
Uansett opplegg, så er husfellesskapet en fin plass å snakke om troen og utfordringene livet byr på, og man kan be for hverandre. Her er man tettere sammen enn det som er mulig i det store gudstjenestefellesskapet søndag formiddag.

Medlemmene i husfellesskapene er ofte i samme alder og situasjon, men behøver ikke være det. Det er en grei tommelfingerregel å møtes én til to ganger i måneden, men gruppene bestemmer selv både møtefrekvens og -dag.

Dersom du ikke har et husfellesskap, så finn noen du kan slå deg sammen med! Tre–fire personer er tilstrekkelig, og gruppen vil nok fungere best dersom man ikke er flere enn 10. Trenger du hjelp til å finne en måte å være husfellesskap på, eller ønsker du tips til noen å være sammen med, kan du bare spørre sognepresten.

Tips: Stokka menighet legger i etterkant av ordinære søndagsgudstjenester ut et samtaleopplegg knyttet til prekenen.
Samtaleoppleggene finner du HER.
Tips 2: Søndagens tale finner du HER.

Tilbake