Småbarnssang oppstart!


Småbarnssang er et tilbud til barn som er passert babysang-alder.

 

For hvem?
1-3 åringer i følge med foresatte

Når?
Torsdager kl. 1730-1800 (ca 30 min), deretter kvelds (dvs. medbrakt matpakke, kirken serverer kaffe og te)

Oppstart: når koronasituasjonen har stabilisert seg. Detaljer om hvilke datoer finner du på hjemmesiden.

PÅMELDINGSKJEMA FOR HØSTEN 2020 ER HER!


Tilbudet danner en fin overgang – en bro – fra babysang, og fyller et ledig gap i trosopplæringen i en aldersgruppe der vi ikke har så mange tilbud fra før. Etter småbarnssang, er neste naturlige steg barnekoret KlingKlang. En forskjell på de to er at det ikke er et mål for småbarnssang å opptre på gudstjenester. Hvis dere har flere barn i familien, og det ene barnet synger i barnekoret, så lar dette seg lett kombinere ved at en av søsknene deltar på småbarnssang, da øvingen foregår parallelt.

På småbarnssang kan det enkelte barn utforske verden med ulike sanser. Bevegelse, rytmer, og bruk av ulike instrument – alt tilpasset det enkelte barn.

Jakub Niedziela har erfaring med småbarnssang fra Hillevåg menighet og Kampen menighet. Tidligere har han også ledet kurset «Musikk fra livets begynnelse» ved
Kulturskolen i Stavanger. I dag er han ansatt som menighetsarbeider i en stilling som er fordelt på Kampen og Stokka
menigheter. Han er utdannet musikkpedagog fra Katowice i Polen, og har studert klassisk sang ved Universitetet i Stavanger. Han er gift og har 2 barn. Kona, Aleksandra, er organist i Sunde
menighet. Familien bor på Tananger.

Spørsmål?
Kontakt: Jakub Niedziela Epost: jn522@kirken.no eller telefon: 968 27 687

Tilbake