Påmelding til Konfirmant 2021–22


Kjære deg som er født i 2007!
Du er herved invitert til å være konfirmant i Stokka menighet skoleåret 2021–22!

 

Målet for konfirmasjonstiden er at du skal få en god bagasje for livet, og å gi deg en anledning til å finne ut hva du tror på og hvilke verdier du vil bygge livet ditt på.

Opplegget i et nøtteskall

Målet for konfirmasjonstiden er at du skal få en god bagasje for livet, og å gi deg en anledning til å finne ut hva du tror på og hvilke verdier du vil bygge livet ditt på.
I løpet av konfirmanttiden får du undervisning, deltar i smågrupper, i gudstjenester og ved sosiale happenings, i tillegg til at noe av konfirmanttiden foregår i aktivitetsgrupper sammen med konfirmanter fra andre menigheter.
Vi tror at konfirmantåret blir både lærerikt, meningsfullt og kjekt, og ønsker deg velkommen til å være med! Håper du melder deg på 😊

Kick-off og oppstart

Konfirmantåret får et avspark med arrangementet Jærgårds 2021, som er en konsertopplevelse i Kleppelunden.

Første samling for alle konfirmantene i Stokka kirke er deretter tirsdag 19. oktober kl. 14.00. 
Denne sene oppstarten skyldes at konfirmasjonene for 2020–21-kullet måtte utsettes til september.

Presentasjonsgudstjeneste og informasjonsmøte

Søndag 24. oktober kl. 11 skal konfirmantene presenteres for menigheten i gudstjenesten. Denne samlingen er obligatorisk for konfirmantene. Foreldre, søsken og faddere er hjertelig velkomne!

I etterkant av gudstjenesten, kl. 12.30, inviterer vi til informasjonsmøte for de foresatte.

Undervisning og opplegg

Selve konfirmantundervisningen vil foregå på nettkonfirmant.no, ei undervisningsside laget av Sjømannskirken. Vi gjør det slik for å være sikre på at undervisningen lar seg gjennomføre, dersom vi må fortsette med smittevern i større eller mindre deler av skoleåret 2021–22.

I tillegg skal konfirmantene deles i smågrupper à ca. 10 personer, som skal møtes til samtaler om tro og liv. Smågruppene samles i Stokka kirke tirsdager kl. 14.00–15.30 noen ganger i løpet av konfirmantåret.

Ved siden av konfirmantopplegget lokalt på Stokka, består konfirmantopplegget også av aktivitetsgrupper med forskjellige typer aktiviteter. Oppmøtet i disse gruppene er like viktig som oppmøtet til undervisningen. Se overskriften Konfirmanttiden i sentrum under.

Vi arrangerer én temalørdag både om høsten og våren. Da får vi besøk av ulike organisasjoner og folk som vil snakke om spennende temaer. Disse to lørdagssamlingene er vi sammen med konfirmantene i Kampen og St. Johannes menigheter.

Konfirmantene skal gå med innsamlingsbøsser under Kirkens Nødhjelps Fasteaksjonen 2022.

Det er helt frivillig å være konfirmant. Derfor forventer vi at konfirmanter og foresatte gjør det de kan for at konfirmanten stiller til alt opplegg, både lokalt i menigheten og i de ulike gruppene.

Konfirmanttiden i sentrum (aktivitetsgruppene)

Aktivitetsgruppene hører til et prosjekt som kalles Konfirmanttiden i sentrum. De ulike gruppene treffes i de forskjellige sentrumskirkene + i Ynglingen. Noen grupper driver med idrett, andre med sang, musikk, diakoni (= kirkens omsorgstjeneste), spillgruppe med mer.

Disse gruppene drives av gode ledere, som legger stor vekt på det sosiale fellesskapet og på å gi innspill til kristentroen. Mer informasjon finnes på konfirmantistavanger.no.

Når du melder deg på, velger du én – 1 – gruppe (ikke tre, slik det stod i invitasjonen du fikk i posten).

Merk deg dagen og tidspunktet for din gruppe, slik at dette opplegget ikke kolliderer med andre aktiviteter du deltar i.

Hvis det er viktig for deg å komme i samme gruppe som noen du kjenner, er det lurt å avtale med dem hvilken gruppe dere skal velge.

NB! Det er begrenset kapasitet i aktivitetsgruppene, og de fylles opp fortløpende!

Tilrettelagt konfirmantundervisning

Stavangermenighetene har gått sammen om et fellestilbud om tilrettelagt undervisning. Dette opplegget finner sted i Madlamark menighet. 
Les mer om dette på www.kirken.no/stavanger, eller ta kontakt direkte med Madlamark menighet.

Til deg som ikke er døpt

Nesten hvert år har vi konfirmanter som ikke er døpt.  Dersom du ikke er døpt, er du likevel hjertelig velkommen til å følge konfirmasjonsundervisningen. Så kan du bestemme deg etter hvert for om du vil bli døpt og konfirmert eller ikke.

Det er nødvendig å være døpt for å bli konfirmert.

Kontakt

Hvis noe er uklart, send en e-post til barne- og ungdomsprest Oddvar Nessa: on573@kirken.no.

 

Noen viktige datoer

 • 20. august kl. 19.30–21.00 i Kleppelunden: 
  Jærgårds 2021
 • Tirsdag 19. oktober kl. 14.00 i Stokka kirke: 
  første samling i kirken, for alle konfirmantene
 • 24. oktober kl. 11.00: 
  presentasjonsgudstjeneste
  kl. 12.30: Informasjonsmøte for foresatte
 • Lørdag 6. november 2021 kl. 10–15 i St. Johannes kirke: 
  fellesopplegg for konfirmantene i Kampen, St. Johannes og Stokka menigheter
 • Lørdag 5. februar 2022 kl. 10–15 i Stokka kirke: 
  fellesopplegg for konfirmantene i Kampen, St. Johannes og Stokka menigheter
 • Tirsdag 5. april kl. 17–(ca.)19 i Stokka kirke: 
  Konfirmantene deltar som bøssebærere ved KNs Fasteaksjonen 2022
 • Lørdag 23. april kl. 12 og 14 og søndag 24. april kl. 11 i Stokka kirke:
  konfirmasjonsgudstjenester

Vi sender ut mer informasjon om Kick-off i forkant av arrangementet i Kleppelunden. 
I oktober vil du også få et nytt skriv med påminnelse om oppstarten, sammen med mer informasjon om konfirmantopplegget.

Påmelding og pris

OBS! Konfirmanten må melde seg på både til selve konfirmantopplegget OG til aktivitetsgruppene!

Begge påmeldingene åpner 15. mai kl. 06.00.
Påmeldingsfristen er 1. august.

Konfirmantopplegget har en egenandel på kr. 1 000,- som betales til Stokka menighet.
I tillegg vil det bli en avgift for de ulike aktivitetsgruppene. Prisen kan variere fra gruppe til gruppe, men maksprisen er kr. 400,-.

Dersom noen opplever økonomien som utfordrende, ta kontakt med oss! Økonomi skal ikke være til hinder for å bli konfirmert i Stokka.

Begge påmeldingene åpner 15. mai kl. 06.00

 

Mvh Oddvar Nessa, Sigve Vidnes og Kari Arnøy

 

 

Kontakt:


Barne- og ungdomsprest
Oddvar Nessa
922 32 938
Send e-post

 

Tilbake