Retningslinjer for smittevern


Følg med her for oppdatert informasjon om smittevernet knyttet til Covid-19!

 

November 2020:
Noen arrangement blir avlyst, andre utsatt og noe gjennomføres med begrenset antall deltakere. For eksempel kan vi være maksimum 50 deltakere i gudstjenestene.

Det blir ikke nattverd eller kirkekaffe så lenge nåværende smittevernregler gjelder.

Tilbake