Sammen som kirke i hele verden


Sammen som kirke i hele verden er en nasjonal aksjon for misjonssolidaritet i korona-pandemien. Målet er å styrke menighetens eget misjonsprosjekt, og i år er aksjonstiden fra Kristi Himmelfartsdag til St. Hans.

 

Stavanger bispedømme er med på denne aksjonen, og ønsker slik å gi hjelp til lokale menigheters innsats og engasjement for den globale kirke. På denne siden vil du finne ressurser og tips til å sette gang en aksjon i din menighet.

Sammen som kirke i hele verden ønsker å bidra til å bevisstgjøre menighetene på deres globale tilhørighet og forpliktelse. I tillegg er det et mål å samle inn penger som kan styrke det diakonale arbeidet som samarbeidskirker rundt om i verden står i.

Sammen som kirke i hele verden er en solidaritetsaksjon med søsterkirker og partnere som er rammet hardt av korona-pandemien. I aksjonen samarbeider vi med de misjonsorganisasjonene som utgjør SMM organisasjonene, og deres verdensvide nettverk av søsterkirker.

Koronapandemien tydeliggjør hvordan vår verden henger sammen. Den norske kirke er del av en verdensvid kirke. Samtidig har den kanskje verdens beste apparat til å møte denne situasjonen.
Derfor ønsker aksjonen å vise det globale ansvar Den norske kirke har gjennom sine menigheter!

En slik aksjon er tett knyttet til Kirkens oppdrag og budskap. Her er det en dyp sammenheng mellom pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap. Kirken er bærer av håpet om nytt liv!

På disse sidene vil du finne hjelp til å virkeliggjøre en slik aksjon i din lokale menighet. Aksjonen kan gjerne være knyttet til det misjonsprosjektet som menigheten til vanlig arbeider med. Samtidig ønsker vi at man relaterer informasjonen til den untakstilstanden som kirker verden over lever under i denne koronatiden.

HVA? Her finner du en nærmere beskrivelse av aksjonen. 

HVEM? Her er en liste over menigheter som har sluttet seg til aksjonen i 2021

HVOR? Her kan menigheter som vil være med på aksjonen, registere seg.

Stokka menighet sin innsamling til Estland

Tilbake